Radio Neerlandio is gestopt met uitzenden. Dit betreuren wij zeer, maar wij konden niet anders. Door tegenvallende reclameopbrengsten mede als gevolg van de economische crisis is het niet meer verantwoord om door te gaan. Wij bedanken alle luisteraars voor het luisteren en de steun de afgelopen jaren.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via: info@neerlandio.nl